Vårterminen 2016 har Pusselbitens skola haft reguljär inspektion av Skolinspektionen.

Under flera dagar har skolinspektionen gjort en fördjupad inspektion där de har intervjuat elevhälsan, rektorn, huvudman, pedagoger, elevassistenter, elever samt också gjort observationer under lektioner samt på skolan.

Skolinspektionen har granskat vår förskoleklass, grundskola, särskola, samt fritidshem.

I fem olika beslut konstaterar skolinspektionen att det finns inga anmärkningar och att Pusselbiten bedriver en verksamhet utifrån författningarnas krav.

Detta är ytterligare ett bevis på att Pusselbiten bedriver en verksamhet av hög kvalitet.

Skolinspektionens beslut är i samma linje som t.ex. Lunds kommuns insynsbesök den 4 december 2015 där inspektören avslutar rapporten med att skriva "Insynen visade på en väl fungerande verksamhet med stort elevfokus från både ledningens och personalens sida."

samtliga fem beslut finns att hämta på skolinspektionens diariesida

 

Pusselbitens Utbildningscenter har i samarbete med Autism‐ & Aspergerföreningen Skåne nöjet att presentera kvällsföreläsning och kunskapsutveckling med Lotta Lagerholm inom ämnet:

  

7 sinnen- sinnenas betydelse för personer med NPF

 

Våra sinnen är av stor betydelse för hur vi tolkar och upplever omvärlden. Personer med sinnesavvikelser kan uppleva en försvårad och energi-krävande vardag. 7 sinnen är en föreläsning för at ge en förståelse samt strategier för sinnesavvikelser som är vanligt hos personer med autism samt andra Neuropsykologiska funktionshinder.

 

Datum:        tisdagen den 7 februari 2017

                    onsdagen den 3 maj 2017

                    onsdagen den 20 september 2017

 

Tidpunkt:     18:00-21:00

 Plats:           Föreläsningssal 3 på Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Lotta Lagerholm är föreningskonsulent på Autism och Aspergerföreningen Skåne och håller föredrag om sinnen och autism till bl a förskolor, skolor och assistansbolag. Hon har en son med svår autism och delar med sig av sina personliga erfarenheter. Lotta har erfarenhet av hur man arbetar med sinnena i USA och gått kurser i USA och Irland.

 

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, vårdpersonal, föräldrar samt andra som önskar att få en större förståelse för sinnenas betydelse för personer med NPF.  

 

Kostnad:       400 kr exkl moms för personal och yrkesverksamma

                  320kr exkl moms för medlemmar i Autism och Aspergerföreningen (gäller ej organisationsmedlemmar)

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

I priset ingår även kaffe/te med smörgås/kaffebröd under paus

 

 För de yrkesverksamma kan intyg på genomgången föreläsning utfärdas om det så önskas. 

 

Anmälan görs via Biljettplatsen genom att klicka på länken nedan:


TILL ANMÄLAN

frågor om utbildningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Begränsad antal platser, så passa på och anmäl dig nu för att vara säker på att du får en plats.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Som en fortsättningskurs erbjuds även två workshops den 5 april resp 3 maj med samma tema där man med maximalt 15 deltagare fördjupar oss i sinnena och dess avvikelser. Du får många tillfällen att själv prova hur dina sinnen reagerar och dela erfarenhet med andra. Upplev och reflektera över hur sinnesintryck påverkar vardagen. Vi arbetar också igenom uppgifterna som gavs vid Sju sinnen. Under dagen ges verktyg hur du lär ut och blir medveten om aktivitets/vakenhetsnivå (arousal). Anmälan till dessa workshops sker direkt till Autimsföreningen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


 


Pusselbitens utbildningscenter tillsammans med Autism och Aspergerföreningen Skåne samt Lära har nöjet att bjuda in till föreläsning och kunskapsutveckling med Lena Helmerson inom ämnet

 

Dokumentations- och bedömningsredskap för individanpassning

 

Endagskurs om sättet att arbeta med dokumentation och bedömning av personer inom Autismspektrat. I kursen går vi igenom dokumentation och bedömning som en viktig del i det dagliga arbetet.

 

Under dagen kommer vi bland annat att behandla:

 ·         Hur vi samlar information om de personer vi möter

 ·         Värdet av att observera

 ·         Vad gör vi med den insamlade informationen

 ·         Hur utvärderar vi den insamlade informationen

 ·         Hur använder vi oss av den nya kunskapen 

 ·         Hur kan vi använda det vi observerar på ett konstruktivt sätt

 ·         Olika bedömningsinstrument

 

Lena har arbetat inom omsorgen med personer med autismspektrumtillstånd i över 20 år. Hon har arbetat med barn och vuxna och har flerårig erfarenhet av metodhandledning och att hålla utbildningar. Lena har universitetsutbildning inom bland annat autismspektrum, handledning, ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.

 


Datum:        tisdagen den 21 mars 2017

 

Tidpunkt:     9:00-16:00

 

Plats:           Föreläsningssal 1 på Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, föräldrar samt andra som kommer i kontakt med personer som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som är intresserade av att få en fördjupad kunskap i hur man kan observera och dokumentera personer med NPF för en ökad individanpassning.

 

Kostnad: 800 kr exkl moms för personal och yrkesverksamma

                  600kr exkl moms för medlemmar i Autism och Aspergerföreningen (gäller ej organisationsmedlemmar)

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

I priset ingår även kaffe/te med smörgås/kaffebröd under paus på förmiddagen resp eftermiddagen

 För de yrkesverksamma kan intyg på genomgången föreläsning utfärdas om det så önskas. 

 

Anmälan görs via Biljettplatsen genom att klicka på länken nedan:


TILL ANMÄLAN

 

frågor om utbildningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Begränsad antal platser, så passa på och anmäl dig nu för att vara säker på att du får en plats.

 

Hjärtligt välkomna!

 


 

 

Pusselbitens Utbildningscenter har i samarbete med Autism‐ & Aspergerföreningen Skåne samt Solhaga Enigma Education nöjet att presentera föreläsning och kunskapsutveckling med Örjan Homanen Malmer inom ämnet:

 

 

Grundkurs i ADHD

 

Datum:        tisdagen den 20 September 2016

Tidpunkt:     9:00-16:00

Plats:           Aulan i Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Endagskurs som ger grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen ADHD och hur vi bemöter personer med denna diagnos på bästa sätt. I kursen går vi igenom praktiska arbetsmetoder som kan tydliggöra vardagen och stödja utvecklingen för personer med ADHD.

 

INNEHÅLL

 

• Vad är ADHD

• ADHD i olika åldrar

 • Svårigheter och möjligheter

• Praktiska arbetsmetoder

• Bemötande

 

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, föräldrar samt andra som kommer i kontakt med personer som har ADHD eller ADD och som är intresserade av att erhålla metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av personer med denna diagnos.

 

Örjan är utbildad och certifierad Studio III tränare som arbetar som utbildare och handledare för personal som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning, psykisk och social ohälsa. Han har lång erfarenhet som arbetskonsulent och utbildare inom metoderna Supported Employment, Individual Placement and Support och Supported Education. Metoderna handlar om delaktighet och ökad självständighet i samhället, genom anpassat individuellt stöd ut mot arbetsmarknad och utbildning. Örjan har tidigare arbetat med personer inom SoL- och LSS-spektrat, bl.a. som vårdare på gruppbostad, lärare i aspergergrupp på mellanstadiet och lärare i särskild undervisningsgrupp på högstadiet. Örjan har gymnasielärarexamen (Degree of Master of Education) och studerat i specialpedagogik med inriktningen sociala problem och alternativa pedagogiska möjligheter. 

 

Kostnad: 480kr exkl moms för personal och yrkesverksamma

                  320kr exkl moms för medlemmar i Autism och Aspergerföreningen (gäller ej organisationsmedlemmar)

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

I priset ingår även kaffe/te med smörgås/kaffebröd under paus på förmiddagen resp eftermiddagen

 För de yrkesverksamma kan intyg på genomgången föreläsning utfärdas om det så önskas. 

 

Anmälan görs via Biljettplatsen genom att klicka på länken nedan:


TILL ANMÄLAN

 

frågor om utbildningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Begränsad antal platser, så passa på och anmäl dig nu för att vara säker på att du får en plats.

 

Hjärtligt välkomna!