Förskola

Pusselbitens förskola i Dalby (för närvarande erbjuds detta endast i Dalby) är en specialförskola för barn med autism under senare delen av förskoleåldern. 

Personalen som arbetar på Pusselbitens förskola har, precis som resten av verksamheten, stor erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn inom autismspektrum och andra funktionsnedsättningar.

Förskolans uppdrag är att alla barn ska utvecklas efter sina egna förutsättningar i de mål som finns uppställda i gällande styrdokument.

Förskolan erbjuder en lugn, trygg och strukturerad miljö. 

Vi har endast ett mycket begränsat antal förskoleplatser. Om möjligt kommer eleverna att integreras med skolans förskoleklass som består av maximalt fem elever. Detta för att tidigt kunna stimulera elevernas utveckling och lärande som grundar sig på varje barns unika förutsättningar.