Förskoleklass

Förskoleklassen är på ett lekfullt sätt en övergång till grundskolan, oberoende av vilken Läroplan som eleverna skall följa under grundskolan. Beroende på antal elever samt deras förmågor kommer de att få arbeta tematiskt i grupp. Utgångspunkten för temats innehåll är barnens egna upplevelser och erfarenheter. På så vis skapas innehållet i undervisningen.

Arbetet i förskoleklassen bedrivs enskilt, men är också integrerad i grundskolans lägre skolår, då skolan kommer att arbeta med åldersblandad undervisning. Förskoleklassen arbetar med en pedagogik som är tydligt strukturerad och förutsägbar i enlighet med bland annat TEACCH och TBA modellen.

Innehållet i verksamheten är skolförberedande och bygger på lek, kreativitet och upptäckaranda i enlighet med de mål som finns uppsatta i Lgr 11. I de olika tematiska arbetena kommer språkliga och matematiska begrepp på ett naturligt sätt föras in i undervisningen. Barnen ska kunna uttrycka sina tankar och funderingar i grupp men även ta hänsyn till andra barns åsikter och tankar. Övning i dessa färdigheter kommer barnen att få genom att arbeta i tema och även i strukturerad men fri lek.

Skolan använder skapande verksamhet, lek, utevistelse, rytmik, sång böcker mm för att tillfredsställa barnens kunskapslust och motivera dem vidare. Vi har sinnesrum inom ramen av grundskolan som även kan användas av förskolebarnen i deras utbildning. Barnen gör studiebesök med anknytning till de olika teman, besöka bibliotek, museum, samt också få sitt fysiska rörelsebehov tillfredsställd genom gymnastik, utevistelse och bad.