Korttidstillsyn

 

Pusselbiten har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att bedriva korttidstillsyn samt korttidsvistelse

Vem kan få korttidstillsyn?

När barnet fyller 12 år upphör rätten till fritidshem. Dock finns det vissa skolungdomar med funktionsnedsättningar som kan ha svårt att klara sig ensamma när deras föräldrar förvärvsarbetar. Man kan då få tillsyn i anslutning till skoldagen samt under skollov och andra ledigheter. Korttidstillsynen innebär, i likhet med fritidshem, en trygghet och meningsfull sysselsättning. Tillsynen utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

Vem arbetar inom korttidstillsynen?
Inom korttidstillsynen finns bemanning för att kunna tillgodose ditt individuella behov av trygghet och meningsfull sysselsättning. Personalen har kompetens inom de pedagogiska, medicinska, sociala och habiliterande områdena. Formella utbildningar kompletteras med krav på kunskap om autismspektrumtillstånd, bemötandets betydelse samt personlig lämplighet.

Vart vänder jag mig?
Du vänder dig till LSS handläggaren på din kommun som utreder behovet och fattar beslut om insatsen.