Grundskola

Pusselbitens grundskolor är för elever år 1-6 som har behov av undervisning i en liten och resursstark grupp. Vi tar t.ex. emot elever med diagnoser som Högfungerande Autism och Aspergers syndrom. Eleverna är indelade i mindre grupper om max 4-6 elever och i varje grupp arbetar lika många pedagoger och assistenter. Eftersom vi har många pedagoger finns det möjlighet att ägna mycket tid till individuell undervisning utifrån elevernas behov.


Pusselbitens skola erbjuder eleven en strukturerad och trygg miljö där eleverna får möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar, identifiera sina inlärningsbehov och utveckla sin personliga talang. Utbildningen anpassas efter den enskilde elevens behov. Vi vill skapa en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i hur vardagen struktureras.

Vårt anpassade arbetssätt innebär bland annat:

  • Små undervisningsgrupper som ger trygg miljö
  • Fokus på ditt intresse och utveckling av dina talanger
  • Struktur
  • Flexibilitet utifrån dina behov
  • Tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel
  • Tekniskt specialanpassade klassrum
  • Tillgång till egna datorer samt egen arbetsplats eller arbetsrum
  • Möjligheter till gemenskap
  • Vägledning av våra kunniga pedagoger
  • Tät kontakt med hemmet

 

 

Efter skoltid finns möjlighet för eleverna att gå på vår egen fritidsverksamhet. Fritidslokalerna ligger i anslutning till klassrummet. Vi strävar efter en röd tråd i både skol- och fritidsverksamheten.