Ansök

OBS! JUST NU HAR VI ÖVER 150 PERSONER I VÅR KÖLISTA OCH HAR LÅNGA KÖTIDER

Om Ni vill placera ert barn på vår skola, vänligen maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med följande information:

  1. Namn på barnet
  2. Namn på vårdnadshavarna
  3. Adress
  4. Barnets födelsedatum
  5. Datum för önskad skolstart (ansökningar upp till tre år fram i tiden accepteras)
  6. eventuella placering i dagsläget
  7. Har eleven resurs på sin nuvarande förskola/skola
  8. Ytterligare information om eleven som kan vara av intresse för skolan (t.ex utvecklingsstörning eller ej, språkstörning, övriga svårigheter etc)

Pusselbitens skola har ett begränsat antal elevplatser inom respektive skolform. Om antalet elever som önskar gå på skolan överskrider antalet lediga platser, placeras dessa i kö.

Förtur
… i första hand de barn som redan är antagna till förskoleklassen har förtur till platserna i årskurs 1 på grundskolan respektive särskolan.
….i andra hand har de barn förtur som har syskon på skolan vid det tillfälle då de skrivs in på kölistan. Skulle syskonförturen uppta alla platser gäller inskrivningsdatum för första barnet – det vill säga det datum familjen anmälde sitt första barn till Pusselbitens skola.

Vänligen notera att Pusselitens skolor är helt vanliga skolor och fria skolvalet gäller. Skolpengen som baseras på kommunens egen skolpeng som är samma till samtliga elever oavsett funktionshinder följer eleven. För elever i behov av särskilt stöd ska kommunen ge bidrag utöver grundanslaget till friskolan på samma grunder som man fördelar stöd till eleverna i den egna hemkommunens skolor. Detta måste vi ansöka om när eleven är antagen. 

Det som kan bli ett hinder är skolskjutsen. Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts till den skola som vårdnadshavarna har valt. Om kommunen ej kan erbjuda ett alternativ i sina egna verksamhet så kan skolskjuts dock vara aktuellt. Frågan om skolskjuts är mellan vårdnadshavare och kommunen och det är inte Pusselbitens som ansöker om detta.