Tydliggörande pedagogik enligt TEACCH-modellen

Pusselbitens Utbildningscenter har nöjet att presentera föreläsning med Jeanette Johansson-Ånmark inom ämnet:

 

Tydliggörande pedagogik enligt TEACCH-modellen

 

Datum:        onsdagen den 10 oktober 2018

Tidpunkt:     9:00-16:00

Plats:           Aulan i Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Vill du skapa bästa förutsättningar för de individer du arbetar med att förstå och hantera sin vardag? Vill du öka din förståelse för hur du kan öka individers självständighet och delaktighet? Tydliggörande pedagogik utgår från individens behov och möjliggör att ta tillvara på individers styrkor & intressen.

Under dagen får du kunskap om begreppet tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH modellen. Du får förståelse i hur det skapar förutsättningar att förstå, uppleva begriplighet och förutsägbarhet i vardagen utifrån målgruppens grundläggande svårigheter vid autism/utvecklingsstörning. Utbildningen varvar teori med praktiska exempel och du får olika pedagogiska verktyg, med utgångspunkt i styrkor och intressen. Du får även kunskap i vad du behöver tänka på för att hitta rätt nivå för att möta den enskildes specifika behov.

Innehåll

  • TEACCH – grundtankar och pedagogiska riktlinjer.
  • Skillnaden i förutsättningar för individen om vi arbetar med tydliggörande pedagogik
  • Förutsättningen för självständighet och delaktighet med hjälp av tydliggörande pedagogik
  • Individens behov och individanpassad struktur
  • Att hitta rätt nivå för individen

Efter utbildningen har du fått fördjupad kunskap om behovet av individanpassad struktur. Med konkreta metoder och verktyg kommer du direkt efter utbildningen kunna påbörja och utveckla arbetet med hur du arbetar med tydliggörande pedagogik på ett individanpassat sätt.

Målgrupp
Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, som arbetar med personer som har autism och/eller utvecklingsstörning och som är intresserade av att erhålla metod och ett förhållningssätt för att använda tydliggörande pedagogik som ett verktyg i sin profession.

 

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om autism och utvecklingsstörning och/eller genomgången utbildning i autism och utvecklingsstörning.

 

Jeanette har över 28 års erfarenhet av att arbeta med personer inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har arbetat inom socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Hon har även arbetslivserfarenhet av att starta upp och driva verksamheter inom HVB, Skola, gruppboenden samt daglig verksamhet. Jeanette är utbildad Socialpedagog med steg 1 kompentens inom systemteori (familjeterapi). Hon är även utbildad inom lösningsinriktad pedagogik, lågaffektiv bemötande, vilket hon använder i sin utbildning och handledning Jeanette är för närvarande metodchef inom Humana med ansvar för att samordna, tydliggöra och utveckla metoder för att lyckas med uppdraget ett bra liv för alla personer med NPF. Jeanette är sedan tre år också styrelseledamot på Pusselbitens skola.

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

 Pris 560kr plus moms. I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen

För samtliga deltagare kommer intyg om genomgången föreläsning att utfärdas 

 
BOKA HÄR

Frågor om föreläsningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.