Utvecklingsstörning och sexualitet

Pusselbitens Utbildningscenter har nöjet att presentera föreläsning med Margareta Nordeman inom ämnet:

 

Utvecklingsstörning och/eller autism och sexualitet

 

Datum:        onsdagen den 9 maj 2018

Tidpunkt:     9:00-16:00

Plats:           Sal 1 i Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Föreläsningen fokuserar på personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning med ev ytterligare funktionshinder. Utbildningen har som utgångspunkt den normala sexuella utvecklingen och utifrån denna belyses olika aspekter av udda eller socialt oacceptabla sexuella beteenden. Föreläsningen betonar vikten av att våga se och handskas med sexuell problematik. Det utvecklingspsykologiska perspektivet binds samman med etiska frågeställningar, miljöns betydelse och vikten av ett professionellt förhållningssätt.

Utbildningen ges i mindre sal, varav deltagarna kommer under dagen att få möjlighet att förbereda frågor utifrån de svårigheter som finns på sin arbetsplats. Dessa frågor kommer därefter att diskuteras under 75 minuterna av dagen under ledning av Margareta.

 

Föreläsningen syftar till:

-          Att få förståelse för människor med utvecklingsstörning och deras sexuella behov.

-          Att få kunskap om sexualitetens uttrycksformer i olika utvecklingsfaser i livet.

-          Att få förståelse för hur ytterligare funktionshinder, exempelvis autismspektrumstörning, kan påverka det                          sexuella uttrycket.

-         Att få förståelse för den sexuella utsatthet som är en följd av funktionshindret.

-         Att få beredskap att möta, och bemöta, den som blivit utsatt, eller har utsatt andra, för sexuella övergrepp.

-         Att få en beredskap att möta och förstå udda och socialt svåracceptabla sexuella uttryck.

 

Målgrupp:

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma personer inom olika boendeformer, daglig verksamhet, personlig assistans, särskolan, habilitering och psykiatrin. Föreläsningen vänder sig också till tjänstemän inom socialförvaltningar, handikappomsorg och LSS-handläggare, föräldrar och till politiker, polisväsende och kriminalvård. 

 

Föreläsningen baseras bland annat på Margaretas bok ”När känslan tar över…, en bok om sexualitet, utvecklingsstörning och/eller autism,” Carlssons, 2011.  

Margareta Nordeman är legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi, vårdlärare och utbildad i Kroppsorienterad psykoterapi. Hon har mångårig erfarenhet av utbildning, handledning/konsultation, sex- och samlevnads rådgivning och psykoterapi. Hon har också lång erfarenhet av psykoterapi med personer med utvecklingsstörning och en sexuell problematik. I 20 år hade hon en samlevnadsspalt i tidningen Land.

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

Pris: 960kr exkl moms.  I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen

För samtliga deltagare kommer intyg om genomgången föreläsning att utfärdas 

anmäl här

 

frågor om föreläsningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.