Synpunkter och klagomål

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål

Korrekt hantering av synpunkter och klagomål är en viktig del i Pusselbitens kvalitetsarbete i strävan för höjd kvalitet och säkerhet för brukaren. Synpunkter och klagomål skall fångas upp så nära brukaren som möjligt. Det skall vara enkelt för brukaren eller de anhöriga att lämna synpunkter.

Hos Pusselbiten kan synpunkter och klagomål lämnas enligt följande:

 

1. Klagomål på telefon direkt till verksamhetschef, Therese Ferhm, telefon 070-7426607 (för kortidsverksamheten) eller till rektor Edvin Pihlqvist, telefon  070-575 07 52 (för skolverksamheten)

2. e-mail (båda verksamheterna) till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

3. skriftligt brev till Pusselbitens skola, Hällestadsvägen 182, 247 50, Dalby

4. samtal med personal

5. vid de kontinuerliga uppföljningssamtalen

Synpunkter och klagomål på enskilda anställda eller verksamheten skall i första hand lämnas till verksamhetschefen eller Rektorn.

Synpunkter och klagomål på verksamhetschefen eller Rektorn kan lämnas till styrelsen  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Synpunkter och klagomål på våra externa utbildningar kan lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Verksamhetschefen/rektorn har ansvar för att utreda ärendet och återkoppla det till de berörda. Vid behov skall denna återkoppling ske på brukarens hemspråk för att undvika eventuella missförstånd. Vid återkopplingen skall också brukaren informeras om att såvida de fortfarande är missnöjda finns det möjlighet att skicka sina klagomål till tillsynsmyndigheten (Socialstyrelsen/skolinspektionen).

Enklare synpunkter och klagomål skall åtgärdas omgående i samarbete med brukaren utan att invänta dokumentation, registrering och analys.

Mera komplicerade synpunkter skall dokumenteras och genast börja utredas av verksamhetschefen/rektorn. Den klagande samt styrelsen skall hållas informerad under processen.

För att kunna göra sammanställningar och analys behöver alla inkomna synpunkter och klagomål dokumenteras och registreras, oavsett svårighetsgrad och hur de har kommit in. Dokumentationen ska innehålla:

1. datum då handlingen kom in eller upprättades,

2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,

3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och

4. i korthet vad handlingen rör.

5. vidtagna åtgärder

6. uppföljning

 

Verksamhetschefen och rektorn har också ansvar för att årligen sammanställa alla inlämnade synpunkter, klagomål och åtgärder, där brukarna/elevrena är avidentifierade. Denna sammanställning kommer att ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet där fel och brister förebyggs, samt nya eller inte tillgodosedda behov identifieras.