Våra samarbetspartners

 

Pusselbitens skola har ett upparbetat nätverk med svenska och utländska experter knutna till sig för att kunna erbjuda dess elever och personal bästa stöd och utveckling. Nedan är några exempel på organisationer som är delaktiga i skolans verksamhet: