Pusselbiten i pressen

Här finner ni ett urval av de artiklar som har skrivits om Pusselbitens skola i media. De flesta finns att hitta på respektive tidnings hemsida: