Skolmiljö/foton på skolan

Skolan har sin verksamhet i ändamålsenliga och fräscha lokaler i nuvarande "polishuset” i centrala Dalby. Såväl innemiljön som utemiljön erbjuder redskap som stimulerar och tar hänsyn till elevernas olika sinnen som hörsel, känsel, syn, smak, lukt, proprioception och det vestibulära sinnet. Verksamheten har till uppgift att skapa en god och trygg miljö för alla elever och deras olika behov. Varje elev har tillgång till egen arbetsplats och dator och i de flesta fall även eget rum. Varje skolform har ett par större rum där gemensamma undervisningar samt andra samspelsmöjligheter kommer att skapas. Socialträning under motiverande former är en naturlig del i skolans arbete.

I fastigheten finns ett antal rum som används gemensamt av de olika skolformerna. Detta är till exempel ett större sinnes/rörelserum, samt träningsköket som skall ge eleverna de praktiska färdigheter som att baka, duka på/av, diska/sätta in i diskmaskin och givetvis förbereda och äta!

Utemiljön är anpassad med hänsyn till de behov eleverna med autismspektrumstillstånd har med olika "stationer" för att stärka barnen i deras perception, balans och sociala färdigheter. Granne med skolgården finns även en skogsdunge som ger möjlighet till spännande upptäcktsfärder. Skolan har bilar som används flitigt av skola eller fritids för att anordnar utflykter och studiebesök i närliggande områden.

Skolan samarbetar också med närliggande skolor för utnyttjande av lokaler, som t.ex. gymnastikhall etc. Vi erbjuder andra skolor att besöka oss och använda sig av våra specialutrustade sinnesrum och skolgård. Genom att andra elever kommer till vår skola, får våra elever möjlighet att knyta sociala kontakter i en miljö som känns trygg för dem.