gruppboende

Under början av 2020 kommer Pusselbiten att starta ett LSS gruppboende för personer med NPF i mitt i centrala Dalby

Gruppboendet kommer att bestå av 6 lägenheter, samt gemensamma utrymmen och dygnet runt personal.

Vi har tillstånd av IVO och bygglov från kommunen och är i slutfasen att färdigställa fastigheten. Mer information under hösten 2019


Lågaffektivt bemötande (LAB)-från teori till praktik

Pusselbitens Utbildningscenter har nöjet att presentera föreläsning och kunskapsutveckling med Jennie Linde inom ämnet:

Lågaffektivt bemötande (LAB) – från teori till praktik

 

Datum:        tisdagen den 20 november 2018

Tidpunkt:     9:00-16:00

Plats:           Aulan i Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

En heldag om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott

 

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, föräldrar samt andra som kommer i kontakt med personer som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som är intresserade av att erhålla metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av personer med utmanande beteenden enligt studio III.

Ämnen som behandlas under föreläsningen är:

 - Grunderna i LAB

• Vår syn på människan
• Ansvarsprincipen
• Kontrollprincipen

- Verktygslådorna – hur omsätter vi LAB i det dagliga arbetet?

• Affektregleringsmodellen
• Hur och när gör vi vad? 
• Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Jennie Linde hade som målsättning att bli Waldorfpedagog. Under sin utbildning började hon arbeta på gruppboende för personer med autismdiagnos. Jennie blev sedan kvar i denna värld och har många års erfarenhet av arbeta inom LSS. Hon har arbetat med såväl vuxna som barn, i boendemiljö, skola och daglig verksamhet. Jennie har arbetat som omsorgspedagog och chef i verksamheterna. Jennie har under de senaste åren arbetat med utbildning handledning och stöd för personalgrupper.  Sedan ett drygt år arbetar Jennie som metodgarant i Humana för LAB & Studio III.

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

Pris: 560kr plus moms. I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen

För samtliga deltagare kommer intyg på genomgången föreläsning att utfärd


BOKA HÄRFrågor om föreläsningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tydliggörande pedagogik enligt TEACCH-modellen

Pusselbitens Utbildningscenter har nöjet att presentera föreläsning med Jeanette Johansson-Ånmark inom ämnet:

 

Tydliggörande pedagogik enligt TEACCH-modellen

 

Datum:        onsdagen den 10 oktober 2018

Tidpunkt:     9:00-16:00

Plats:           Aulan i Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Vill du skapa bästa förutsättningar för de individer du arbetar med att förstå och hantera sin vardag? Vill du öka din förståelse för hur du kan öka individers självständighet och delaktighet? Tydliggörande pedagogik utgår från individens behov och möjliggör att ta tillvara på individers styrkor & intressen.

Under dagen får du kunskap om begreppet tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH modellen. Du får förståelse i hur det skapar förutsättningar att förstå, uppleva begriplighet och förutsägbarhet i vardagen utifrån målgruppens grundläggande svårigheter vid autism/utvecklingsstörning. Utbildningen varvar teori med praktiska exempel och du får olika pedagogiska verktyg, med utgångspunkt i styrkor och intressen. Du får även kunskap i vad du behöver tänka på för att hitta rätt nivå för att möta den enskildes specifika behov.

Innehåll

  • TEACCH – grundtankar och pedagogiska riktlinjer.
  • Skillnaden i förutsättningar för individen om vi arbetar med tydliggörande pedagogik
  • Förutsättningen för självständighet och delaktighet med hjälp av tydliggörande pedagogik
  • Individens behov och individanpassad struktur
  • Att hitta rätt nivå för individen

Efter utbildningen har du fått fördjupad kunskap om behovet av individanpassad struktur. Med konkreta metoder och verktyg kommer du direkt efter utbildningen kunna påbörja och utveckla arbetet med hur du arbetar med tydliggörande pedagogik på ett individanpassat sätt.

Målgrupp
Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, som arbetar med personer som har autism och/eller utvecklingsstörning och som är intresserade av att erhålla metod och ett förhållningssätt för att använda tydliggörande pedagogik som ett verktyg i sin profession.

 

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om autism och utvecklingsstörning och/eller genomgången utbildning i autism och utvecklingsstörning.

 

Jeanette har över 28 års erfarenhet av att arbeta med personer inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har arbetat inom socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Hon har även arbetslivserfarenhet av att starta upp och driva verksamheter inom HVB, Skola, gruppboenden samt daglig verksamhet. Jeanette är utbildad Socialpedagog med steg 1 kompentens inom systemteori (familjeterapi). Hon är även utbildad inom lösningsinriktad pedagogik, lågaffektiv bemötande, vilket hon använder i sin utbildning och handledning Jeanette är för närvarande metodchef inom Humana med ansvar för att samordna, tydliggöra och utveckla metoder för att lyckas med uppdraget ett bra liv för alla personer med NPF. Jeanette är sedan tre år också styrelseledamot på Pusselbitens skola.

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

 Pris 560kr plus moms. I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen

För samtliga deltagare kommer intyg om genomgången föreläsning att utfärdas 

 
BOKA HÄR

Frågor om föreläsningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utvecklingsstörning och sexualitet

Pusselbitens Utbildningscenter har nöjet att presentera föreläsning med Margareta Nordeman inom ämnet:

 

Utvecklingsstörning och/eller autism och sexualitet

 

Datum:        onsdagen den 9 maj 2018

Tidpunkt:     9:00-16:00

Plats:           Sal 1 i Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Föreläsningen fokuserar på personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning med ev ytterligare funktionshinder. Utbildningen har som utgångspunkt den normala sexuella utvecklingen och utifrån denna belyses olika aspekter av udda eller socialt oacceptabla sexuella beteenden. Föreläsningen betonar vikten av att våga se och handskas med sexuell problematik. Det utvecklingspsykologiska perspektivet binds samman med etiska frågeställningar, miljöns betydelse och vikten av ett professionellt förhållningssätt.

Utbildningen ges i mindre sal, varav deltagarna kommer under dagen att få möjlighet att förbereda frågor utifrån de svårigheter som finns på sin arbetsplats. Dessa frågor kommer därefter att diskuteras under 75 minuterna av dagen under ledning av Margareta.

 

Föreläsningen syftar till:

-          Att få förståelse för människor med utvecklingsstörning och deras sexuella behov.

-          Att få kunskap om sexualitetens uttrycksformer i olika utvecklingsfaser i livet.

-          Att få förståelse för hur ytterligare funktionshinder, exempelvis autismspektrumstörning, kan påverka det                          sexuella uttrycket.

-         Att få förståelse för den sexuella utsatthet som är en följd av funktionshindret.

-         Att få beredskap att möta, och bemöta, den som blivit utsatt, eller har utsatt andra, för sexuella övergrepp.

-         Att få en beredskap att möta och förstå udda och socialt svåracceptabla sexuella uttryck.

 

Målgrupp:

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma personer inom olika boendeformer, daglig verksamhet, personlig assistans, särskolan, habilitering och psykiatrin. Föreläsningen vänder sig också till tjänstemän inom socialförvaltningar, handikappomsorg och LSS-handläggare, föräldrar och till politiker, polisväsende och kriminalvård. 

 

Föreläsningen baseras bland annat på Margaretas bok ”När känslan tar över…, en bok om sexualitet, utvecklingsstörning och/eller autism,” Carlssons, 2011.  

Margareta Nordeman är legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi, vårdlärare och utbildad i Kroppsorienterad psykoterapi. Hon har mångårig erfarenhet av utbildning, handledning/konsultation, sex- och samlevnads rådgivning och psykoterapi. Hon har också lång erfarenhet av psykoterapi med personer med utvecklingsstörning och en sexuell problematik. I 20 år hade hon en samlevnadsspalt i tidningen Land.

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

Pris: 960kr exkl moms.  I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen

För samtliga deltagare kommer intyg om genomgången föreläsning att utfärdas 

anmäl här

 

frågor om föreläsningen kan skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.