Skolmiljö/foton på skolorna

Nedan finns foton på våra två skolor

Skolan i Dalby startade hösten 2013 och Skolan i Hög startade hösten 2017. Båda skolorna har sin verksamhet i ändamålsenliga och fräscha lokaler i nuvarande i centrala Dalby resp Hög. Såväl innemiljön som utemiljön erbjuder redskap som stimulerar och tar hänsyn till elevernas olika sinnen som hörsel, känsel, syn, smak, lukt, proprioception och det vestibulära sinnet. Verksamheten har till uppgift att skapa en god och trygg miljö för alla elever och deras olika behov. Varje elev har tillgång till egen arbetsplats och dator/lärplatta och i många fall även eget rum. Varje skolform har ett par större rum där gemensamma undervisningen sker samt andra samspelsmöjligheter skapas. Socialträning under motiverande former är en naturlig del i skolans arbete.

I fastigheterna finns ett antal rum som används gemensamt av de olika skolformerna. Detta är till exempel ett sinnesrum, rörelserum, samt träningsköket som skall ge eleverna de praktiska färdigheter som att baka, duka på/av, diska/sätta in i diskmaskin och givetvis förbereda och äta!

Utemiljön är anpassad med hänsyn till de behov eleverna med autismspektrumstillstånd har med olika "stationer" för att stärka barnen i deras perception, balans och sociala färdigheter. Granne med skolgården i Dalby samt i närheten av skolan i Hög finns även skogsdunge som ger möjlighet till spännande upptäcktsfärder. Båda skolorna har bilar som används flitigt av skola eller fritids för att anordnar utflykter och studiebesök i närliggande områden.

Skolorna samarbetar också med närliggande skolor för utnyttjande av lokaler, som t.ex. gymnastikhall, slöjdsal etc. Vi erbjuder andra skolor att besöka oss och använda sig av våra specialutrustade sinnesrum och skolgård. T.ex har vi som tradition att eleverna på skrylleängskolan har Lucia för oss och att vi bjuder in deras elever till olika aktiviteter som Pusselbiten har. Genom att andra elever kommer till vår skola, får våra elever möjlighet att knyta sociala kontakter i en miljö som känns trygg för dem.

 

SKOLAN I DALBY

 

 

 

 

 

 SKOLAN I HÖG