om ossPusselbitens utbildningscenter och Läras långa samarbete i ny form 

Pusselbitens utbildningscenter är nu en del av utbildningsverksamheten Lära och vi kommer tillsammans att fortsätta att erbjuda föreläsningar och seminarier. Läras utbildare har i flera år varit föreläsare på Pusselbitens utbildningscenter - vi är stolta över att stärka utbildningscentrets arbete genom att bli en del av ett större sammanhang. Vår pedagogiska grund är samma och fokus ligger på individen. Du kan läsa mer om Lära här

Vill du delta på höstens föreläsningar kan du anmäla dig som vanligt här

Pusselbitens utbildningscenter Lära erbjuder en rad tjänster av erfarna och certifierade utbildare.

Utbildning

Vi  erbjuder en rad olika utbildningar – gemensamt för alla är att våra utbildare har lång erfarenhet och är certifierade utbildare. Vi erbjuder utbildning i bland annat Studio 3, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och självskadebeteende. 

Handledning

Vi erbjuder kartläggning, observation och handledning för att hjälpa arbetsgrupper eller organisationer att lösa en utmaning. Det kan vara ett beteende som utmanar, utveckling av pedagogiken eller att få hjälp att skapa en tydlig pedagogisk process för arbetet. Mellan handledningstillfällen ges arbetsuppgifter till gruppen.